Silosi sa 3 – 7 komora za skladištenja frakcija kamena i peska kapaciteta 39 – 100 m3 i traka vagom širine 1000 /1200mm za odmeravanje i doziranje materijala kod postrojenja za spravljanje betona.