Trakasti transporteri za transport peska i kamena širine 750, 1000, 1200 mm, dužine 15-35 m.